Polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.dominikanelkowska.pl (dalej „serwis”) obowiązuje od 1.10.2022 i określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników serwisu (osób fizycznych korzystających z serwisu, dalej „użytkowników”), którego właścicielem jest Gabinet Psychologiczny zarejestrowany pod adresem w www.dominikanelkowska.pl dalej „właściciel serwisu”).

Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

RODO

Pisząc i mówiąc „RODO” mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu użytkownicy mogą udostępniać dane osobowe poprzez formularze kontaktowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres korespondencyjny

Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników jest Gabinet Psychologiczny zarejestrowany pod adresem: www.dominikanelkowska.pl

Przetwarzanie i powierzenie danych osobowych

Administrator przetwarza dane tylko po uprzedniej zgodnie Użytkownika.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie może być konieczne do realizacji usługi na rzecz użytkownika.

Przetwarzając dane osobowe właściciel serwisu stosuje środki techniczne zgodne z przepisami prawa (w szczególności RODO), w tym używa szyfrowania połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez właściciela serwisu jest konieczność realizacji umowy lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem tej umowy. W przypadku marketingu usług właściciela serwisu podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu właściciela serwisu polegającego na przekazywaniu użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane w celu rozstrzygnięcia możliwych sporów np. wynikających z roszczeń użytkowników.

Właściciel serwisu może powierzać dane osobowe użytkowników podmiotom świadczącym na rzecz właściciela serwisu usługi bezpośrednio związane z realizacją zamówień złożonych przez użytkowników poprzez serwis, na podstawie pisemnej zgody. W przypadku obsługi płatności właściciel serwisu może udostępniać podmiotowi obsługującemu płatność dane użytkownika niezbędne do realizacji transakcji.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych
 • modyfikowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wycofania zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych

Właściciel serwisu może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik naruszył przepisy prawa i zachowanie danych jest celowe do ustalenia okoliczności naruszenia przepisów i odpowiedzialności użytkownika.

Ciasteczka (pliki cookie)

Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Istotne techniki marketingowe

Serwis stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Serwis korzysta z usług hostingowych.