Dominika Nelkowska - Psycholog Bydgoszcz

Dominika Nelkowska

 

Uważam, że bycie terapeutą to coś więcej, niż zawód. Odpowiednia wiedza i wykształcenie to niezbędny fundament, jednak towarzyszenie drugiemu człowiekowi w procesie zmiany wymaga również, a może przede wszystkim, budowania empatycznej relacji terapeutycznej. By móc jak najlepiej pomagać, staram się regularnie dbać o swój warsztat pracy, korzystając nie tylko z dodatkowych szkoleń i kursów, ale również superwizji i wspierania osobistego rozwoju.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Psychologia (2018)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (2018)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito) – Całościowy 4,5 letni Kurs Psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (w trakcie)

Wybrane kursy i szkolenia dodatkowe:

 • Kurs 1-stopnia Trenera Treningu Umiejętności Społecznych (2018)
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne (2020)
 • Krótkoterminowe szkolenia i webinaria dotyczące pomocy psychologicznej i psychoterapii, dot. m.in. zaburzeń obrazu ciała, depresji, zaburzeń lękowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego w Bydgoszczy;
 • Dom Dziennego Pobytu „Albert” w Inowrocławiu;
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (Ośrodek Profilaktyki i Terapii Zdrowia Psychicznego);
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanitas” Lekarze Specjaliści;
 • Prywatna Praktyka.

Przez pewien czas psychologią zajmowałam się również w sposób naukowy. Wśród moich zainteresowań znalazły się głównie tematy związane z jakością życia i zasobami osobistymi, a także problematyka zaburzeń psychosomatycznych, rozwoju tożsamości oraz osobowości.

<

Publikacje naukowe

 • Nelkowska DD. Importance of personal resources for the quality of life of patients with irritable bowel syndrome (IBS). J Educ Health Sport. 2019; 9: 442-453.
 • Nelkowska DD. Orthorexia nervosa: definicje, kryteria, klasyfikacje – kontrowersje i rozbieżności w wynikach badań. Annales UMCS Sectio J. 2019, 32, 3,169-180.
 • Nelkowska DD. Natura zmian rozwojowych – przemiany w zakresie definiowania zjawiska rozwoju. Wychowanie na co dzień. 2019, 1-2, 15-17.
 • Nelkowska DD. Treating irritable bowel syndrome through an interdisciplinary approach. Ann Gastroenterol. 2020; 33, 1,1-8.