Gabinet Psychologiczny

Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.

— Virginia Satir
Dominika Nelkowska - Psycholog dla młodzieży i dorosłych

Prywatny gabinet psychologiczny w Bydgoszczy – pomoc psychologiczna i terapia

Jestem psychologiem – terapeutą w trakcie całościowego, 4,5-letniego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym. Podejście integracyjne daje możliwość dostosowania rodzaju pomocy adekwatnie do potrzeb i specyfiki problemów, uwzględniając wiele wymiarów funkcjonowania człowieka.

W gabinecie psychologicznym staram się zapewnić bezpieczną atmosferę, podchodząc z szacunkiem i akceptacją do każdej osoby, z którą nawiązuję współpracę. Empatia, uważność i zaangażowanie to wartości, którymi się kieruję, pomagając innym.

Gabinet psychologa/terapeuty to miejsce, w którym każdy powinien poczuć się bezpiecznie, by móc z zaangażowaniem przyglądać się sobie i korzystać z możliwości dalszego rozwoju. Towarzyszenie innym w tej drodze jest dla mnie przywilejem i niezwykle cennym doświadczeniem. Wszystkich dorosłych i młodzież, którzy chcą skorzystać z pomocy psychologicznej lub terapii zapraszam do kontaktu i spotkania wstępnego.

Przyjmuję w prywatnym gabinecie psychologicznym w Bydgoszczy. Przestrzegam obowiązujących mnie zasad, wynikających z kodeksu etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję superwizji.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia może odczuwać potrzebę wsparcia psychologicznego lub terapii. Jest to pomoc mająca na celu poznanie własnych emocji i potrzeb, uświadomienie sobie źródeł własnego cierpienia, a także rozwijanie nowych umiejętności i osobistego potencjału. Wszystko to może być przydatne w procesie budowania osobistej historii życia, odnajdowaniu sensu i poczucia spełnienia. W gabinecie nie oceniam dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji. Jako psycholog – terapeuta, towarzyszę osobom, które potrzebują oswojenia się ze zmianami, czują się zagubione czy bezradne i którym mogę zaoferować wsparcie w procesie poznawania siebie i rozumienia utrudniających funkcjonowanie myśli, emocji czy zachowań. Terapia pozwala uzyskać wgląd oraz wspiera w odkrywaniu nowych zasobów i strategii do radzenia sobie. To przekłada się na lepszą jakość życia, poprawę samooceny i wiary w siebie czy bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.


Czytaj dalej

Kto może się do mnie zgłosić?

Zapraszam do kontaktu młodzież (od 15 roku życia) i osoby dorosłe.
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z konsultacji za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Z jakimi problemami?

Problemy emocjonalne
Problemy emocjonalne
Doświadczanie smutku i przygnębienia
Doświadczanie smutku i przygnębienia
Stres, lęk, nadmierne napięcie
Stres, lęk, nadmierne napięcie
Trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji
Trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji
Wewnętrzne konflikty, trudności z podjęciem decyzji
Wewnętrzne konflikty, trudności z podjęciem decyzji
Niskie poczucie własnej wartości
Niskie poczucie własnej wartości
Niechciane natrętne myśli
Niechciane natrętne myśli
Kryzysy, problemy adaptacyjne
Kryzysy, problemy adaptacyjne
Objawy psychosomatyczne
Objawy psychosomatyczne

Czasami trudno jest nam określić konkretny problem, mamy jedynie wrażenie, że „coś jest nie tak”. Nie ma w tym nic złego. W gabinecie możemy razem przyjrzeć się doświadczanym trudnościom i spróbować je nazwać. Określenie problemu staje się punktem wyjścia do wspólnej pracy nad jego rozwiązaniem.